Shopee 11.11: Hé lộ voucher 1tr111k, 111k cùng loạt deals HOT

Cụ thể những mã giảm giá nào, những chương trình khuyến mãi nào sẽ được tung ra vào dịp 11.11 này trên Shopee? Nếu bạn đang có thắc mắc trên thì hãy đọc hết bài viết này để có câu trả lời nhé!

Tiết Lộ Voucher Hot Cho Shopee 11.11

Các voucher BẮT BUỘC PHẢI lưu trước trên banner để dùng cho ngày 11/11: 

Link săn deal tiền triệu: https://coupon247.net/ma-giam-gia/shopee

 • Từ 0H ngày 09/11: Lưu trước trên banner mã giảm 1111K đơn từ 4tr toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)
 • Từ 0H ngày 09/11: Lưu trước trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)
 • Từ 0H ngày 10/11: Lưu trước trên banner mã giảm 1111K đơn từ 4tr toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)
 • Từ 0H ngày 11/11: Lưu trước trên banner mã giảm 1111K đơn từ 4tr toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 9H – 11/11)
 • Từ 0H ngày 11/11: Lưu trước trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 9H – 11/11)
 • Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 111K đơn từ 500K cho hàng Điện Tử Công Nghệ
 • Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã hoàn 7% tối đa 500K đơn từ 300K cho hàng Điện Tử Công Nghệ
 • Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 5% tối đa 1 triệu đơn từ 3 triệu cho hàng Điện Tử Công Nghệ
 • Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 111K đơn từ 1 triệu cho nhóm 5 ngành tiêu dùng 
 • Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 40K đơn từ 250K cho nhóm 5 ngành tiêu dùng 
 • Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 8% tối đa 100K đơn từ 500K cho nhóm 5 ngành tiêu dùng 
 • Từ 9H ngày 11/11: Lưu trước trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 12H – 11/11)
 • Từ 9H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay  mã giảm 1111K đơn từ 5 triệu cho Điện Tử

Link Siêu Sale Voucher: https://coupon247.net/ma-giam-gia/shopee

 • Từ 0H ngày 09/11: Lưu trước trên banner mã 1111NAFTRA0H giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)
 • Từ ngày 09/11 (0H, 9H, 12H, 15H, 18H): Lưu trước trên banner mã 1111NAFADO0H giảm 20K đơn từ 20K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)
 • Từ ngày 09/11 (0H, 9H, 12H): Lưu trước trên banner mã 1111NAFGMV0H giảm 10% tối đa 111K đơn từ 500K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)
 • 0H ngày 11/11: Lưu trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee + dùng ngay mã lúc 9H, 12H (dùng ngay lúc 9H – 11/11).
 • 9H ngày 11/11: Lưu trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee + dùng ngay mã lúc 9H, 12H (dùng ngay lúc 12H – 11/11).
 • 11/11 (lúc 10H, 11H, 16H, 20H) : Lưu trên banner + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K toàn sàn Shopee (đúng giờ load link mã mới xuất hiện).
 • 11/11 (lúc 0H, 9H, 12H, 15H) : Lưu trên banner mã giảm 20K đơn từ 20K toàn sàn Shopee + dùng ngay mã lúc 9H, 12H, 15H, 18H (đúng giờ load link mã mới xuất hiện).
 • 11/11 (lúc 0H, 9H) : Lưu trên banner mã giảm 10% tối đa 111K đơn từ 500K toàn sàn Shopee + dùng ngay mã lúc 9H, 12H (đúng giờ load link mã mới xuất hiện).

Link Đón chờ siêu sale: https://coupon247.net/ma-giam-gia/shopee

Từ 21h tối 10/10 vào link lưu trước các mã 15% trên banner để sử dụng lúc 0h ngày 11/11:

 • 21h: Lưu trước trên banner mã 21HVCD51K giảm 15% tối đa 51K toàn sàn Shopee
 • 21h30: Lưu trước mã 21H30VCD111K giảm 15% tối đa 111k đơn từ 150K toàn sàn Shopee
 • 22h: Lưu trước trên banner mã 22HVCD211K giảm 15% tối đa 211K đơn từ 500K toàn sàn Shopee
 • 22h30: Lưu trước trên banner mã 22H30VCD211K hoàn 15% tối đa 211K đơn từ 500K toàn sàn Shopee
 • 23h: Lưu trước trên banner trên banner mã 23HVCD311K hoàn 15% tối đa 311K đơn từ 1tr toàn sàn Shopee
 • 23h30: Lưu trước trên banner mã 23H30VCD411K hoàn 15% tối đa 411K đơn từ 2tr toàn sàn Shopee

 Khung giờ săn sale:

 • 0h: 11HOAN1111K0H hoàn 1tr111 đơn từ 5tr toàn sàn Shopee. 
 • 9h: 11HOAN111K9H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. 
 • 12h: 11HOAN111K12H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee.
 • 15h: 11HOAN111K15H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. 
 • 18h: 11HOAN111K18H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee.
 • 21h: 11HOAN111K21H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. 

Mã bất ngờ với số lượng mã lớn trong ngày 11.11:

 • 10h: 11VCDHOAN111K hoàn 111K đơn từ 500K toàn sàn Shopee.
 • 12h: Lên mã bất ngờ
 • 16h: 11VCDHOAN30K hoàn 30K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. 

Siêu Sale 11.11: CLICK TẠI ĐÂY

Mã giảm 7% tối đa 70K đơn từ 500K toàn sàn Shopee:

 • 0h: 11GIAM70K0H0 hoặc 11GIAM70K0H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee
 • 9h: 11GIAM70K9H0 hoặc 11GIAM70K9H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee
 • 12h: 11GIAM70K12H0 hoặc 11GIAM70K12H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee
 • 15h: 11GIAM70K15H0 hoặc 11GIAM70K15H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee
 • 18h: 11GIAM70K18H0 hoặc 11GIAM70K18H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee
 • 21h: 11GIAM70K21H0 hoặc 11GIAM70K21H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

Mã hoàn 20K đơn từ 50K toàn sàn Shopee: 

 • 0h: 11HOAN20K0H0 hoặc 11HOAN20K0H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee
 • 9h: 11HOAN20K9H0 hoặc 11HOAN20K9H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee
 • 12h: 11HOAN20K12H0 hoặc 11HOAN20K12H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee
 • 15h: 11HOAN20K15H0 hoặc 11HOAN20K15H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee
 • 18h: 11HOAN20K18H0 hoặc 11HOAN20K18H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee
 • 21h: 11HOAN20K21H0 hoặc 11HOAN20K21H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

Mã giảm 10% tối đa 50K đơn từ 250K cho sp Mall:

 • 0h: 11MALL50K0H0 hoặc 11MALL50K0H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)
 • 9h: 11MALL50K9H0 hoặc 11MALL50K9H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)
 • 12h: 11MALL50K12H0 hoặc 11MALL50K12H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)
 • 15h: 11MALL50K15H0 hoặc 11MALL50K15H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)
 • 18h: 11MALL50K18H0 hoặc 11MALL50K18H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)
 • 21h: 11MALL50K21H0 hoặc 11MALL50K21H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

Mã áp dụng cho một số sản phẩm:

 • AFF0511MASS giảm 20k đơn từ 99k.
 • AFF11MALL20K giảm 20k đơn từ 99k. 
 • AFF11MALL25K giảm 25k đơn từ 99k. 
 • AFF11MALL30K giảm 30k đơn từ 99k. 
 • AFF0511POST giảm 22k đơn từ 99k. 
 • AFF0511ADS giảm 25k đơn từ 99k.
 • AFFCB0511ADS hoàn 50% tối đa 30k đơn từ 50k. 

Shopee Hoàn Xu: CLICK TẠI ĐÂY

📌 Lưu tại banner https://coupon247.net/ma-giam-gia/shopee + dùng ngay các mã hoàn xu dưới đây:

 • 0h: Lưu tại banner mã hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0đ.
 • 0h: Lưu tại banner mã hoàn 20% tối đa 50K đơn từ 0đ.

Mã Hot Các Ngành Hàng: CLICK TẠI ĐÂY

Hiện list sản phẩm đang bị lỗi bạn vào link chọn sản phẩm thuộc ngành hàng tương ứng các khung giờ mới áp được mã nhé!

 • 0h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 111K đơn từ 111K cho ngành Điện Tử Công Nghệ.
 • 9h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 111K đơn từ 111K cho nhóm 5 ngành Tiêu Dùng. 
 • 12h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 111K đơn từ 111K cho nhóm 9 ngành Thời Trang. 
 • 18h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 111K đơn từ 111K cho nhóm 4 ngành Đời Sống. 

Mã Hot Ngành Hàng 2: CLICK TẠI ĐÂY

Dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K vào các khung giờ 0H, 9H, 12H, 18H cho các nhóm ngành hàng Điện Tử, Tiêu Dùng, Thời Trang, Đời Sống:

 • 0h: Lưu tại banner + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K cho ngành Điện Tử Công Nghệ. 
 • 9h: Lưu tại banner + dùng ngay  hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K cho nhóm 5 ngành Tiêu Dùng.
 • 12h: Lưu tại banner + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K cho nhóm 9 ngành Thời Trang. 
 • 18h: Lưu tại banner + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K cho nhóm 4 ngành Đời Sống. 

Hàng Hiệu Giảm 50%  – Trăm Tỷ Ưu Đãi:  CLICK TẠI ĐÂY

 • Săn mã giảm 50% lúc 0H (back thêm lượt dùng lúc 9H, 12H, 15H, 18H, 21H). Mã phải lưu tại banner + dùng ngay kẻo hết lượt

Ưu đãi thanh toán bằng ví ShopeePay: CLICK TẠI ĐÂY

 • SPPNOV1121A giảm 10K đơn từ 0Đ
 • SPPNOV1121A giảm 10K đơn từ 0Đ
 • SPPNOV210KN giảm 10K đơn từ 0Đ
 • SPPNOV1121N giảm 10K đơn từ 0Đ
 • SPPNOV215KALL giảm 10% tối đa 15K đơn từu 0Đ
 • SPPNOV250K giảm 5% tối đa 50K đơn từ 100k
 • SPPNOV2FSSA giảm 10% tối đa 15K đơn từ 0Đ cho sp freeshipxtra
 • SPPNOV2FSSN giảm 10% tối đa 15K đơn từ 0Đ cho sp freeshipxtra
 • 10h, 16h: Săn voucher giảm 20%

Nhóm Điện tử công nghệ: CLICK TẠI ĐÂY

 • 0h: 11ELSALE (lọc user) hoàn 7% tối đa 500k đơn từ 300k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 21h). 
 • 0h: 11ELSALE1 (lọc user) hoàn 7% tối đa 500k đơn từ 300k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 21h). 

Công Nghệ Mall: https://coupon247.net/ma-giam-gia/shopee 

 • ELMALL300K giảm 5%, max 300k từ 500k
 • ELMALL1TR giảm 5%, max 1m từ 3m
 • Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

Nhóm các ngành Thời trang: CLICK TẠI ĐÂY

 • 0h: 11FASHIONSALE1 giảm 10k đơn từ 50k. 
 • 0h: 11FASHIONSALE (lọc user) hoàn 10% tối đa 30k đơn từ 99k (thêm lượt lúc 9h, 12h,21h). 
 • Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

Thời Trang Mall: https://coupon247.net/ma-giam-gia/shopee 

 • Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.
 • Săn deal đồng giá 10k, x9k các khung giờ.

Voucher Thời Trang: https://coupon247.net/ma-giam-gia/shopee 

 • Voucher từ các shop bán.

Nhóm 5 ngành Tiêu dùng : CLICK TẠI ĐÂY

(Gồm: Sức khỏe sắc đẹp, Bách hóa online, Mẹ bé, Giặt giũ, Thú cưng)

 • 0h: 11FMCGSALE (lọc user) giảm 8% tối đa 100k đơn từ 500k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 21h).
 • 0h: 11FMCGSALE1 (lọc user) giảm 10% tối đa 40k đơn từ 250k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 21h).
 • Vào link lưu thêm mã cho 5 ngành Tiêu Dùng
 • Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

Từ Shopeemart: https://coupon247.net/ma-giam-gia/shopee 

 • FMCGMALL giảm 8% tối đa 40k đơn từ 250k 
 • FMCGHOT giảm 10% tối đa 80k đơn từ 400k
 • FMCG100K giảm 100k đơn từ 1tr
 • Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

Sức Khỏe Sắc Đẹp: https://coupon247.net/ma-giam-gia/shopee 

 • Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.
 • Deal đồng giá 1k – 111K
 • Mua 1 tặng 1
 • Săn voucher 111K

Beauty Club: https://coupon247.net/ma-giam-gia/shopee 

 • COSBEAUTY50K giảm 6% tối đa 50k đơn từ 250k
 • Săn ưu đãi từ các thương hiệu

Mẹ bé – Mum Club: https://coupon247.net/ma-giam-gia/shopee 

 • FMCGMEXAUGMKB hoàn 10% max 60k đơn từ 599k
 • FMCGMEXAUGTK hoàn 30k đơn từ 199k
 • Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

Nhóm 4 ngành Đời sống : CLICK TẠI ĐÂY

 • 0h: 11LIFESALE (lọc user) giảm 10% tối đa 100k đơn từ 99k. 
 • LIFEB1111 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 99k
 • LIFET1111 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 150k
 • LIFET11 giảm 8% tối đa 50k đơn từ 150k
 • LIFEHL1111 giảm 10% tối đa 80k đơn từ 250k
 • LIFEHL11 giảm 8% tối đa 100k đơn từ 250k

Quà tặng 0đ từ các shop bán.

Săn deal đồng giá 1k, x9k

Book Club: https://coupon247.net/ma-giam-gia/shopee  

 • LIFESBCWG11 giảm 8% tối đa 30k đơn từ 200k
 • LIFESBC11 giảm 10k đơn từ 100k
 • Lưu mã từ shop

Hàng quốc tế: CLICK TẠI ĐÂY

 • 0h: 11CBSALE giảm 12% tối đa 100K đơn từ 150K (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). 
 • Vào link lưu thêm mã cho Hàng quốc tế
 • Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

Nạp thẻ điện thoại: CLICK TẠI ĐÂY

 • 0h: Săn nạp thẻ trực tiếp 50K giá chỉ 1K (4 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobile)
 • SPPDT11 giảm 5% tối đa 5k đơn từ 40k

Thanh toán hóa đơn: CLICK TẠI ĐÂY

 • SPPHD1111 hoàn 3% tối đa 20k
 • SPPHDNW1111 hoàn 4% tối đa 20k đơn từ 0đ
 • SPPBAY11 giảm 5% tối đa 100k đơn từ 0đ (Vé máy bay)
 • 9h, 12h, 15h, 18h, 21h: Lưu tại banner https://coupon247.net/ma-giam-gia/shopee  mã giảm 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ cho thanh toán hóa đơn. Mã lưu được là của bạn.

Shop Lên Sàn Mới: CLICK TẠI ĐÂY

 • LT50 giảm 7% tối đa 50k đơn từ 250k
 • LT150 giảm 7% tối đa 150k đơn từ 699k
 • INCU50 giảm 7% tối đa 50k đơn từ 250k
 • INCU150 giảm 7% tối đa 150k đơn từ 699k
 • INCU500 giảm 7% tối đa 500k đơn từ 2.990k
 • Voucher ưu đãi từ các shop bán.

⏳ Mã vẫn đang cập nhật liên tục nên bạn thường xuyên vào theo dõi bài viết nhé! Riêng mã hot các khung giờ trong ngày 11.11 sẽ được cập nhật tại trang chính: https://coupon247.net/ma-giam-gia/shopee